Υφασμάτινο καλώδιο σύνδεσης συσκευών Apple, Lightning σε USB

Υφασμάτινο καλώδιο σύνδεσης συσκευών Apple, Lightning σε USB

Φόρτιση και μεταφορά δεδομένων

Φόρτιση τηλεφώνου από τον υπολογιστή σας

Σύνδεσμος 1: USB

Σύνδεσμος 2: Lightning

Μήκος καλωδίου: 1μ