Τροφοδοτικό με Χρονοδιακόπτη 6 ωρών 6W

Τροφοδοτικό με Χρονοδιακόπτη 6 ωρών 6W

IP44

Ισύς:230V 31V/6W

Χρονοδιακόπτης:6ΟΝ/18 OFF  Ώρες