Τροφοδοτικό με Χρονοδιακόπτη 6 ωρών 12W

Τροφοδοτικό με Χρονοδιακόπτη 6 ωρών 12W

IP44

Ισύς:230V 31V/12W

Χρονοδιακόπτης:6ΟΝ/18 OFF  Ώρες