Σύνδεσμος Λεντοταινίας Cob RGB Μούφα

Σύνδεσμος Λεντοταινίας Cob RGB Μούφα

Βαθμός Στεγανότητας: IP20

Τάση: 24V DC

OA4PRGB