Προφίλ Αλουμινίου χωνευτό

Προφίλ Αλουμινίου χωνευτό

Υλικο:Ανωδιομένο Αλουμίνιο

Διαστασεις:50mmx8mmx1m

WP2