Προφίλ Αλουμινίου χωνευτό

Προφίλ Αλουμινίου χωνευτό

Υλικο:Ανωδιομένο Αλουμίνιο

Διαστασεις:17,4×7,5x1m

R27