Προφίλ Αλουμινίου Χωνευτό Γυψοσανίδας

Προφίλ Αλουμινίου Χωνευτό Γυψοσανίδας

Υλικο:Ανωδιομένο Αλουμίνιο

Διαστασεις:61.52 x20.51  x  2m

WP32