Προφίλ Αλουμινίου Εξωτερικό

Προφίλ Αλουμινίου Εξωτερικό

Υλικο:Ανωδιομένο Αλουμίνιο

Διαστασεις:17,4×7,5x1m

P17