Προφίλ Αλουμινίου Γωνιακό

Προφίλ Αλουμινίου Γωνιακό

Υλικο:Ανωδιομένο Αλουμίνιο

Διαστασεις:16χ16,45χ1μ

D30