Πριζα σούκο στεγανή χωνευτή 1-θέσεως

Πριζα σούκο στεγανή χωνευτή 1-θέσεως

Βαθμός Στεγανότητας: IP44

250V AC 16A