Πριζα σούκο στεγανή χωνευτή 1-θέσεως IP55

Πριζα σούκο στεγανή χωνευτή 1-θέσεως IP55

Βαθμός Στεγανότητας: IP55

250V AC 16A