Μονοφασικός Ψηφιακός Γνώμονας Ράγας 4modul

Μονοφασικός Ψηφιακός Γνώμονας Ράγας 6modul

Τοποθέτηση: Ράγας

Ονομαστική Ένταση: 1x100A

Τάση: 220V/AC