Καλώδιο Κεραίας RG6 επέκταση 4m

Καλώδιο Κεραίας RG6 επέκταση 4m

Υλικό:CCT 1,02mm

Χρώμα:Λευκό

TVC2